Çevreci Etkinlikler Atlası’nı #DuydunuzMu?

Çevreci Etkinlikler Atlası’nı #DuydunuzMu?

Türkiye’nin ilk çevre etkinlikleri sitesi olan Çevreci Etkinlikler olarak sürdürülebilirlik alanındaki Türkiye’nin ilk dergisi olan EKOIQ ile birlikte hazırladığımız “Çevreci Etkinlikler Atlası”, Türkiye’de 2014 yılında hangi şehirde, kaç çevreci etkinlik gerçekleştiğini, söz konusu etkinliklerin odağını/gündemini ve katılımcı sayısı hakkındaki verileri ortaya koyuyor. Peki, bu veriler neler mi?

 

Çevre konusunda yaşanan değişimlerin somut bir şekilde, verilerle ortaya konulması, hem mevcut durumun tespiti hem de zayıf ve güçlü yanların bilinmesi açısından önemlidir. Veriler ışığında yürütülecek çalışmalar ise çevre konusunda yapılacak çalışmaların etkisini görece daha da artırabilir.

Türkiye’nin ilk çevre etkinlikleri sitesi olan Çevreci Etkinlikler olarak, sürdürülebilirlik alanında Türkiye’deki ilk dergi olan EKOIQ ile çevre konusunda somut veriler üretmek adına yeni bir çalışmaya başladık: “Türkiye’nin Çevreci Etkinlikler Atlası”

Çevreci Etkinlikler Atlası, Türkiye’de 2014 yılında hangi şehirde, kaç çevreci etkinlik gerçekleştiğini, söz konusu etkinliklerin odağını/gündemini ve bu etkinliklere katılan tahmini kişi sayısı gibi verileri ortaya koyuyor. İlkini yaptığımız bu çalışmanın, içerik ve kapsamını genişleterek her yıl devam etme arzusundayız. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşunun (STK) etkinliklerini inceledik. Fakat incelemeye alamadığımız diğer değerli STK’larımızın büyüklüğünü görmeniz açısından sadece Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) STÖ Veritabanı’na kayıtlı faaliyet alanı çevre olan 725 oluşum mevcut. (http://www.stgm.org.tr/tr/stoveritabani)

Çalışmanın Ne Gibi Çıktıları Var?

Çevreci Etkinlikler olarak Türkiye’de gerçekleşen etkinlikleri yaklaşık iki yıldır yakından takip etmeye çalışıyoruz. 11 Mart’ta ikinci yılımızın geride bırakırken, arkamıza dönüp baktığımızda çevre konusunda umut ve çözüm önerisi barındıran etkinliklerin değişiminin farkındaydık. Bunu somut şekilde ortaya koymak gerçekleştirdiğimiz çalışmanın çıktılarını değerlendirecek olursak:

Etkinlik Gerçekleştirilen İller: 2014 yılında Türkiye’de gerçekleşen çevreci etkinliklerin %69’u İstanbul, %12’si İzmir, %3’ü Ankara’da gerçekleşirken bu şehirlerimizi %2’lik oranda Adana, Burdur, Çanakkale ve Mersin takip ediyor.

 

Etkinliklerin Konuları: 2014 yılında Türkiye’de gerçekleşen çevreci etkinliklerin konusunun %22’si gıda, %15’i çevre eğitimi, %14’ü deniz/sulak alanlar, %6’sı takas gibi alternatif ekonomileri destekleyen etkinlikler, %5’i iklim değişikliği ve %4’lük te enerji ve ormanlar/yeşil alanlarla ilgili etkinliklerden oluşuyor.

 

Katılımcı Sayısı: 2014 yılında incelediğimiz STK’ların gerçekleştirdiği etkinlik sayısı 456. Bu etkinliklerden katılımcı sayısı belli olan/katılımcı sayısına eriştiğimiz 212 etkinliğe, toplamda yaklaşık 159 bin kişi katıldı. Buradan hareketle ortalama etkinlik başına yaklaşık 750 kişi katılım sağladığını düşünülürse, çalışma kapsamındaki STK’ların gerçekleştirdiği 456 etkinliğe toplamda 342 bin kişi katıldığı düşünülebilir.

 

Etkinlik ve Katılımcı Sayılarının Aylara Göre Dağılımı: En çok etkinlik gerçekleştirilen aylar ise sırasıyla Kasım, Eylül, Mayıs, Nisan ve Ekim oldu. Gerçekleştirilen etkinliklere katılımcısı sayısının özellikle de Kasım ve Aralık’ta yoğunlaşmasının nedeni ise Kasım ayında 11 şehirde eş zamanlı gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ne 10 binden fazla kişi katılım gösterirken, Aralık ayında Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla İstanbul’da gerçekleşen Marmara Kent ve Doğa Mitingi’ne yine 10 binden fazla kişi katılım gerçekleştirdi.

 

Araştırmamız Kapsamında Ulaşılan STK’lar/Oluşumlar: 2014 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında etkinliklerini incelediğimiz STK/oluşumlar ise Bombalara Karşı Sofralar, Buğday Derneği, ÇEKÜL – Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Çevre Mühendisleri Odası, Çevreci Etkinlikler, Doğa Derneği, EMBARQ – Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi Türkiye, GEO – Küresel Çevre Derneği, Komşu Kafe, Kuzey Ormanları Savunması, REC – Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye, SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Slow Food Fikir Sahibi Damaklar, Slow Food Foça Zeytindalı, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali – Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi, Turmepa – DenizTemiz Derneği, WWF – Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Yeryüzü Derneği ve Yeşil Düşünce Derneği’dir.

Her yıl bu araştırmamızın içeriğini ve kapsamını geliştirerek yapmak istiyoruz. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi emrahkurum@cevrecietkinlikler.com adresine iletebilirsiniz.
Katılamazsanız bile paylaşacağınız her etkinliğin birilerinin yaşantısını değiştirebileceğini unutmayın!

Emrah Kurum Çevreci Etkinlikler kurucusudur.