A. Eren Öztürk

A. Eren Öztürk

Stratejik Liderlik ve Öğrenme

S360 Sürdürülebilirlik & İletişim Hizmetleri’nde Stratejik Liderlik ve Öğrenme alanlarında Sürdürülebilirlik Danışmanı

Sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilir iş modelleri, liderlik ve öğrenme alanlarında Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışan Eren, daha önce 2009-2013 yılları arasında Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi’nde; Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Çevre Eylem Planları, Düzenleyici Etki Analizleri ve İklim Değişikliği gibi alanlarda çalışmıştır. Üniversite yıllarında uzun süre gençlik alanında sivil toplum çalışmalarına katılmış ve 1998-2011 yılları arasında yer aldığı ODTÜ Kürek Takımı’nda; takım kaptanlığı, yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük gibi görevler yürütmüştür. 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2012 yılında da Blekinge Institute of Technology’deki Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri almıştır. Eren, an itibarıyla İngiltere’deki University of Cumbria’nın Liderlik ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü altında, “Yaşayan karmaşık sistemler olarak organizasyonlar: Doğadaki süreç ve akışlardan öğrenen iş modelleri” başlıklı doktora çalışmasını yürütmektedir. Değişim teorisi, sürdürülebilirliğin bilimsel temelleri, öğrenen örgütler, liderlik teorisi, lineer olmayan sistemler, sürdürülebilirlik için içe dönük motivasyonların oluşturulması, kaordik tasarım ilkeleri, sürdürülebilirlik için işbirliği ve sistem düşüncesi gibi konulara ilgi duymaktadır.

Events

ID Event Name Duration Start Date
ACMB-6 6. Alternatif Çevre Mühendisliği Buluşmaları 4.5 Hours 18 February 2017