Project Listing

Sürdürülebilirlik üzerine yayınların konusu özelinde, konunun uzmanı tarafından şirket içi söyleşiler gerçekleştiriliyor.
Günümüzde yapılan işler ve sonrasında üretilen değerler çalışanlar tarafından sorgulanmaya başladı ve çalışanlar giderek topluma...
Atölye kapsamında iklim değişikliği hakkında bilgi edinen çalışanlar, bu konuda bireysel olarak neler yapabileceklerini de...
Sürdürülebilirlikle ilgili yayınların sanal da olsa bir kütüphanesi olsun istedik. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden...
Üreten Çocuklar, emek ve üretmek kavramını çocuklar nezdinde bir araya getirerek sürdürülebilirlik temelli etkinlikler gerçekleştiriyor.
Fakat farklı alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretme noktasında yeni liderlerin yetişmesi günümüzde ihtiyaç duyulan başka...
Çevreci Etkinlikler ve halka sanat projesi, müzik, çağdaş sanat, sinema, mimarlık gibi alanlardan konuşmacıların davetli...
Çevreci Etkinlikler ve Çiğdemim Derneği işbirliğinde Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nin “dönüştüren belgeselleri”nden bir seçki, her...
Şehir hayatı içinde kopmuş olan insan ile hayvan arasındaki bağı; yenilemek ve sürdürülebilir hale getirmek.
Yaşanan sorunlara bireysel üretilen çözümlere ek, mesleki olarak da çözüm üretebileceğimiz gerçeğinin bir çıktısı olarak...