Sürdürülebilirlik kavramı hepimizin gündeminde. Fakat farklı alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretme noktasında yeni liderlerin yetişmesi günümüzde ihtiyaç duyulan başka bir konudur. 2015-2016 yılı içerisinde Akkök Holding sponsorluğunda 7 etkinlik gerçekleştirildi. Ve farklı alanlarda sürdürülebilirlik liderlerinin yetişmesi için çalışmalar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Buluşmalar:

  1. Sürdürülebilirlik ve Gençler
  2. Sürdürülebilirlik ve Sistem Tasarımı
  3. Sürdürülebilirlikte Finansa Erişim
  4. Dördüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0
  5. Sürdürülebilirlik Raporlaması
  6. Sürdürülebilirlik ve Gönüllülük
  7. Sürdürülebilirlik ve Etik
  8. Kapanış Etkinliği

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *