Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etki Analizi Değerlendirme Birim Sorumlusu arıyor.

 • Full Time
 • İstanbul

Website Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Çağdaş toplum ve çağdaş birey için; Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması, Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır. İlkelerimiz Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir. Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir. Misyonumuz (Özgörevimiz) Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Vizyonumuz (Uzgörümüz) Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır. Çağdaşlık Anlayışımız Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır. Değerlerimiz Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık Demokrasi Kültürü ve Laiklik Hukukun Üstünlüğü Dürüstlük, Güvenirlilik Çevre Bilinci Emeğe Saygı

Görev Tanımı: 

İki yıllık iş planı kapsamında değerlendirilmektedir. Birinci Yıl (2022-23 Eğitim Dönemi – Eylül 2022 ve Haziran 2023 arası) tam zamanlı olarak çalışır. Mentorluk Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin izleme-takip-değerlendirme ve raporlamasına ilişkin tüm süreçlerinde aktif rol alır. Etki Analizi Değerlendirme Çalışmalarından sorumludur. Bu çalışmaların, danışman kişi-kurum ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması, aynı zamanda gelecek dönemki çalışmalar için Genel Merkez bünyesinde kurulacak ve zamanla ÇYDD’nin tüm faaliyetlerinin ve projelerinin ölçümlenmesini sağlayacak şekilde Etki Analizi Birimi kurulmasının ilk aşamalarını oluşturur. ÇYDD Genel Merkez Mentorluk Projesi Koordinatörlüğü bünyesinde Menti – Mentor – Şubeler – Kurumlar vb. paydaşlarla olan bütüncül iletişim çalışmalarında, eğitim ve etkinliklerin karar ve yönetimsel çalışmalarında, sonuçlarının raporlama ve değerlendirilmesinde etkindir. Çalışmalara ilişkin, verilerin derlenmesi ve analiz çalışmalarına destek olur. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin takibini sağlar. Raporlamaya katkı sunar. Dönem sonu genel faaliyet raporlamasında, Mentorluk Projesi’nin Etki Analizi çalışmalarına ilişkin yapılanlara ayrıntılı olarak yer verilir. İkinci Yıl (2023-24 Eğitim Dönemi): İlk yıldan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, raporlanması, etki analizi iş planının hazırlanması ve öncelikli Burs çalışmaları olmak üzere diğer eğitime destek projelerinin de (GDY, Bilimin Çakıltaşları, Liseden Üniversiteye, AB projeleri vb.) etki analizi değerlendirmelerine ilişkin altyapı çalışmalarının yapılarak hayata geçirilmesini sağlar. Tüm çalışmaları, birimlerdeki ve projelerdeki diğer ekip üyeleriyle ortaklaşa ve eş zamanlı yürütür.

Aranan Nitelikler: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip,
 • 1-2 senelik Etki izleme ve değerlendirme tecrübesine sahip,
 • Araştırma planlama, uygulama, verilerin  derlenmesi, analiz yöntemlerinin seçilmesi, analizlerin yapılması, yorumlanması, raporlaması konularında tecrübeli,
 • Tercihen istatistik bilgisi olan,
 • Tercihen sivil toplum alanında çalışma/gönüllülük deneyimi olan,
 • Proje yönetimi konusunda deneyimli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office araçlarının kullanımına hakim,
 • Analitik düşünebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • İletişim ve organizasyon becerileri güçlü,
 • Araştırma yöntemlerine ilgi duyan ve kendini geliştirmeye açık,
 • Niceliksel yöntemler konusunda bilgisi olan,
 • Çevrimiçi araçları ve teknolojileri etkin olarak kullanabilen,
 • İstanbul’da ikamet eden,

Başvuru yapmak isteyen adayların özgeçmişlerini 9 Eylül 2022 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin cevrecietkinlikler@gmail.com