CDP Türkiye Projesi Yöneticisi

Sabancı Üniversitesi

2000 yılında Londra’da başlatılan ve kar amacı gütmeyen CDP, dünyanın en büyük uluslararası çevre raporlama sistemidir ve dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman - risk datasını elinde bulundurmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile her sene 10.000 civarında kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Yatırımcılar adına toplanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılmaktadır.

Yetkinlikler ve Gerekli Beceriler:

 • İşletme, Ekonomi, Çevre Bilimleri veya diğer ilgili disiplinlerde lisans ve tercihen yüksek lisans derecesi
 • Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre veya enerji konularında en az 5 yıl deneyim
 • Sözlü ve yazılı İngilizcede akıcılık
 • Ofis uygulamaları bilgisi
 • Veri toplama, araştırma, analiz ve raporlama konusunda deneyim
 • Şirketler, bağışçılar, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişki kurma deneyimi
 • İş birlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmaya yatkınlık
 • Finans ve Sermaye Piyasaları konusunda temel bilgi
 • Sürdürülebilir finans konusunda temel bilgi
 • Finansal kurumlar benzeri ekiplerle müzakere kabiliyetine sahip
 • Planlama ve organizasyon deneyimi
 • CDP süreçleri başta olmak üzere uluslararası sürdürülebilirlik raporlaması ve yönetim sistemleri kapsamında deneyim sahibi olma tercih sebebidir.

İş Tanımı:

 • CDP’nin stratejisi ve iş planı doğrultusunda mevcut proje ve programların yönetilmesi
 • CDP’nin programları haricinde tüm kampanya, uluslararası gelişme ve hareketlerin takibi ve Türkiye’de uygulanması için çalışmalar yapma
 • Düzenli olarak gerekli verilerin toplanması, kaydedilmesi ve analizi
 • Türkçe/İngilizce yazılı doküman, yıllık rapor ve belgelerin içeriklerinin belirlenmesi, hazırlanması ve yayınlanması
 • Etkinlik, konferans ve toplantıların planlanması ve organizasyonu
 • Yıllık iletişim planının hazırlanması ve uygulanmasıuluslararası ve ulusal paydaşlarla iletişim ve işbirliği
 • CDP stratejisi ve iş planı doğrultusunda ilgili paydaşların tespit edilmesi ve yeni paydaşlarla işbirliği geliştirilmesi
 • CDP’nin genel stratejisi ve finansal hedeflerine uygun yeni finansal kaynakların bulunması ve yeni projeler geliştirilmesi
 • İklim değişikliği, dijitalleşme, nüfus artışı gibi mega trendler doğrultusunda içerisinde yer alacağı kurumun çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki risklerini ve fırsatlarını yönetmek
 • Paydaşları sürdürülebilir finans mekanizmalarına yönlendirmek, bu doğrultuda paydaşların kapasite gelişimine destek olmak
 • Web sitelerini ve sosyal medya kanallarının yönetiminin takibi
 • Gerektiğinde İngilizce-Türkçe çeviri yapma

Süre: Pozisyon 1 yıl belirli süreli sözleşme ile çalışacaktır. 1 sene sonrasında uygunluğa göre adaya farklı bir pozisyon önerilebilir.

Lokasyon: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü (kısmi olarak uzaktan çalışma modeli uygulanabilir).

Değerlendirme süreci: Başvurular yapıldıktan sonra kriterlere uygun olan adaylar mülakata ve temel başvuru kriterlerini ölçmek üzere kısa bir yazılı sınava tabi tutulacaktır. Gerektiğinde bu aşamalardan sonra ek bir görüşme talep edilebilir.

İşe başlama tarihi: 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle göreve başlanması beklenmektedir.

Başvuru: Lütfen bu pozisyonla neden ilgilendiğinizi açıklayan bir niyet mektubu ile başvurunuz. Niyet mektubu en fazla 300 kelime ve İngilizce olmalıdır. Niyet mektubu içermeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Özgeçmişlerinizi ve niyet mektuplarınızı [email protected] mail adresine iletmeniz gerekmektedir.

CDP Hakkında

2000 yılında Londra’da başlatılan ve kar amacı gütmeyen CDP, dünyanın en büyük uluslararası çevre raporlama sistemidir ve dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman – risk datasını elinde bulundurmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile her sene 10.000 civarında kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Yatırımcılar adına toplanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, 2010 yılından bu yana CDP’nin Türkiye’deki partneridir. Her sene Türkiye operasyonu çerçevesinde de Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde yer alan şirketlere iklim değişikliği politikalarını açıklamaları için davet yollanmaktadır. Şirketlerden toplanan veriler CDP’nin özel derecelendirme metodolojisine göre değerlendirilmekte ve her sene CDP Türkiye raporları hazırlanıp, derecelendirmede lider olan şirketlere İklim Değişikliği ve Su Liderleri ödülleri verilmektedir.

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin cdp@sabanciuniv.edu