Çevre ve Sürdürülebilirlik Çözüm Ortağı

 • Full Time
 • Adana

Website Enerjisa Üretim

Elektrik sektöründe kaliteli ve güvenilir enerji tedarikçisi ihtiyacını karşılamak ve yeni iş olanaklarını değerlendirmek amacıyla 1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., doğal gaz kombine çevrim santralleri, hidroelektrik üretim santralleri, yerli linyit santrali, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile yaklaşık 3.607 MW kurulu güce sahip. Enerji kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, verimli ve rekabetçi üretim portföyü ile değer yaratan Enerjisa Üretim, Türkiye'nin öncü ve lider elektrik üreticisi konumunda.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 5 yıl deneyimli,
 • Çevre Görevlisi belgesine sahip,
 • Çevre konularda ilgili tüm mevzuata hakim,
 • Çevresel İzin Lisans Süreçleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED/PTD) Süreçleri, Sıfır Atık, Atık ve Atıksu Yönetimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) uygulamaları gibi çevresel yükümlülüklerin, gerekliliklerin ve beyanların yerine getirilmesi konularında tecrübeli,
 • Sürdürülebilirlik süreçlerine (CDP, Raporlama gibi) hakim,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standart maddelerine hakim ve ISO 14001:2015 İç Denetçi belgesine sahip,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • İşbirliğine dayalı ilişkiler kuran ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan (Adana, Kahramanmaraş, Artvin ve Trabzon İllerindeki Hidroelektrik Santrallere seyahat edebilecek)
 • İş odaklı, iş hedeflerinin başarılmasında insanları destekleyen, sorunları etkin ve yaratıcı bir şekilde çözebilen,
 • Yaptığı her şeyde mükemmellik arayışı içinde olan, kendinde veya çevresindeki ekipte vasatlığı kabullenmeyen,
 • Adana, Kahramanmaraş, Artvin, Trabzon veya çevre İllerde ikamet eden veya edebilecek,
 • Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için)

İş Tanımı

 • Çevre mevzuatı kapsamında alınması gerekli çevre izin ve lisans belgelerini almak ve yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • ÇED/PTD ve Kreditör gerekliliklerini yerine getirmek ve izleme çalışmalarını yürütmek,
 • Atık ve atıksu yönetimi ile ilgili tüm süreçleri takip ve koordine etmek,
 • İşletme ve operasyonlara ait çevresel risklerin belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulmasında aktif rol almak,
 • Çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak EÇBS üzerinden yapmak,
 • Çevre mevzuatı kapsamında yapılan tüm çalışmalarda ve denetimlerde (kamu, kreditör, ISO 14001) görev almak,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için ilgili süreçleri yürütmek, olası uygunsuzluklarla ilgili aksiyon almak,
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin şekilde görev almak,
 • Çevresel farkındalıklarının arttırılmasına yönelik çalışanların eğitim faaliyetlerini yürütmek ve planlamak, çevresel tatbikatlar gerçekleştirmek,
 • Şirket hedefleri doğrultusunda sera gazı azaltımına yönelik çalışmalar yürütmek ve planlamak,
 • Bakım süreçlerini bakım ekibi ile etkin ve koordineli şekilde yürütmek.

To apply for this job please visit www.linkedin.com.