Esan Sürdürülebilirlik Direktörü Arıyor

 • Full Time
 • İstanbul

Website Esan

Esan, Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik maden üretici ve ihracatçılarından biridir.

esan sürdürülebilirlik direktörü

 • Projelerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik çıktılarının başarılı bir şekilde planlamasını ve yönetilmesini sağlar
 • Sürdürülebilirlik gereklerinin ve uygulamalarının işletmelerde ve projelerde uygulanmasını organize eder ve raporlar
 • Projelerin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak sürdürülebilir olması için gerekliliklerin tespitini ve uygulanmasını koordine eder
 • Danışmanlar, iş ortakları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlarlar sürdürülebilir iş esaslarını oluşturarak bu esasların çözümlere aktarılmasını temin eder
 • Sürdürülebilirlik denetimlerini ve raporlamasını yürütür
 • Sürdürülebilirlikle ilgili sunumlar ve eğitimler hazırlayarak paydaşların hedefler konusunda eğitilmesini sağlar, iç ve dış iletişim takvimini oluşturur
 • Kuruluş sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon stratejisinin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlayarak hedefleri belirler
 • Sektörle ilgili kıyaslama çalışmalarını yürütür, yerel ve uluslararası gündemi takip ederek strateji ve politikaların belirlenmesini liderlik eder
 • Stratejiye uyumlu projeler geliştirir, koordinasyonu sağlar ve bunlarla ilgili hedefleri oluşturarak, takibini sağlar
 • Kuruluşun sürdürülebilirlik etki analizi çalışmalarının yürüterek, bölümler ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlar
 • Sürdürülebilirlik iletişimi iç ve dış paydaşlarla yaparak, ilgili kamu ve kurumsal ilişkileri yönetir

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik alanlarında deneyimli
 • Karbon yönetimi ve Emisyon (Kapsam 1-2-3) hesaplama ve raporlama süreçlerine hakim
 • Çok paydaşlı, çok lokasyonlu; yerel – bölgesel proje deneyimine sahip
 • Kriz yönetimi konusunda deneyimli
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Sunum becerisi güçlü
 • İstanbul’da ikamet etmekle birlikte yoğun olarak üretim ve proje sahalarına düzenli olarak seyahat edebilecek olan kişiler.

To apply for this job please visit www.linkedin.com.