KADER Proje Koordinatörü arıyor.

 • Full Time
 • İstanbul

Website KADER

KA.DER, kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. KA.DER Ne Yapar? Sosyal ve siyasal yaşamda erkek egemenliğine karşı kadın-erkek eşitliği bilincinin yükseltilmesi, Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılması, Kadınların karar alma organlarında eşit temsilini sağlamak için geçici özel önlem politikalarının yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer alması, Kadınlara yönelik ayrımcı ifadelerin yasa ve düzenlemelerden çıkartılması, Kadınların hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak yasaların yapılması, Kadınların güçlenmesi, haklarını kullanabilir, savunabilir ve genişletebilir duruma gelmeleri, Parti üyesi olan kadınların güçlendirilmesi, partilerinde görünür kılınmaları ve yerel ve genel seçimlerde aday olmaya teşvik edilmeleri, Siyasi partilerde yer alan kadınlar arasında; kadın sorunları ve politikaları ile ilgili iş ve güç birliğinin geliştirilmesi amacıyla lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür. KA.DER’in İlkeleri Ayrımcılığın her türüne karşı olmak, Tüm yasal partilere eşit mesafede durmak, Tüm partilerin kadın kolları ve kadın milletvekilleriyle amacı doğrultusunda ve eşit mesafede birlikte çalışmak, Kadın bakış açısını tüm çalışmalarına yansıtmak ve yaygınlaştırmak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleştirilmesi için çalışmak. KA.DER Hangi Kadın Adayları Destekler? Kadın bakış açısına sahip olan, Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti sonlandıracak kararlılığa sahip, Laik Cumhuriyet, insan haklarına saygı, eksiksiz işleyen bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimseyen, Sivil toplumun güçlendirilmesinden yana olan, Her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve savaşa karşı çıkan ve çevreyi koruma bilincine sahip olan, Dürüst, ilkeli ve birleştirici bir üslubu olan, Siyasete kadınların ve halkın gerçek temsilcisi olmak amacıyla giren kadınları destekler. Örgüt Yapısı Demokratik katılım esastır. Genel Merkez İstanbul’dadır. 2021 yılı itibarı ile, 5 şubesi (Mersin, Adana, İstanbul Kadıköy, İzmir ve Ankara) ve 3 temsilciliği ( Balıkesir, Doğu Akdeniz, Tuzla) vardır.

 

İş Tanımı:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve Genel Yönetim Kurulu’nu konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve teklifleri ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine bildirmek ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde ve dışında yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (ulusal ve uluslararası hibe çağrıları).

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Uluslararası fon kuruluşlarına proje yazma ile projeyi yürütme ve raporlama deneyimine sahip,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • İşin fon kuruluşlarının prosedür ve taleplerine uygun şekilde yürütülmesi konusunda disiplinli
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak tercih sebebidir
 • Tam zamanlı çalışmaya uygun

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 7 Ekim Cuma günü 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.

Detaylı Bilgi: https://gelbasla.com/proje-koordinatoru/14732.html

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin cevrecietkinlikler@gmail.com