Proje ISG-Ç Süpervizörü – Çevre

 • Full Time
 • Zonguldak

Website Rönesans Holding

Şirketlere stratejilerini ve operasyonlarını evrensel insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek önlemler almaya çağıran BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasında yer almaktadır ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde evrensel kabul görmüş beyanlara dayalı ilkeleri benimser. Rönesans Holding, ana ilkeleri olan dürüstlük, rekabetçilik ve yenilikçilikten ödün vermeden şeffaf ve etik değerleri gözeterek insan kaynakları uygulamalarında eşitliği sağlamayı amaçlayan bir işverendir. Tüm başvurular cinsiyet, dil, din, ırk ve etnik kökene bakmaksızın fırsat eşitliğine göre değerlendirilir ve ayırımcılık yapılmaz.

“Rönesans Holding, şirketlere stratejilerini ve operasyonlarını evrensel insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek önlemler almaya çağıran BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer almaktadır ve Birleşmiş

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde evrensel kabul görmüş beyanlara dayalı ilkeleri benimser. Rönesans Holding, ana ilkeleri olan dürüstlük, rekabetçilik ve yenilikçilikten ödün vermeden şeffaf ve etik değerleri gözeterek insan kaynakları uygulamalarında eşitliği sağlamayı amaçlayan bir işverendir.

Tüm başvurular cinsiyet, dil, din, ırk ve etnik kökene bakmaksızın fırsat eşitliğine göre değerlendirilir ve ayırımcılık yapılmaz.”

Tam zamanlı

Yer: Zonguldak

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Rönesans Holding’in Türkiye’de yapımını üstlendiği Endüstriyel Tesis projesinde görevlendirilmek üzere;

 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Uluslararası endüstriyel projelerde özellikle petrokimya endüstrisi alanında en az 8 yıl çevre yönetiminde deneyimli,
 • İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
 • Uluslararası ISG-Ç standartlarına hakim,
 • ISO 140001 Çevre Yönetimi Sistemi hakkında bilgili,
 • İletişim ve organizasyon becerileri kuvvetli,
 • Sistemli, dinamik ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli bulunmayan

“Proje ISG-Ç Süpervizörü – Çevre” arayışı bulunmaktadır. 

İŞ TANIMI

 • Sorumlu olduğu projede faaliyette bulunulan ülke için çevre yasal ve diğer şartlarını takip etmek ve tüm şartların çevre için uygunluk değerlendirmesi yapmak ve İSG-Ç Müdürü’ne raporlamak
 • Sorumlu olduğu proje için İşveren çevre şartnamelerine ve çevre etki değerlendirmesine uygun çevre yönetim planlarını, operasyonel prosedürleri ve talimatları hazırlamak ve saha uygulanmasını takip etmek.
 • Sorumlu olduğu proje için çevre boyutlarının belirlenmesi, risk değerlendirmelerini oluşturmak ve uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.
 • Sorumlu olduğu proje için çevre denetimlerini ve kontrollerini yapmak, finansal kuruluş çevre denetimlerine eşlik etmek
 • Çevre performansı dahil, çevre yönetim sisteminin performansının raporlamasının yapılması.
 • Sorumlu olduğu proje için çevre ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çevre malzeme ve ekipman listesini hazırlamak için bilgi sağlamak
 • Sorumlu olduğu proje için çevre aksiyonlarını takip etmek
 • Sorumlu olduğu proje için çevre konularında yasal merci ve taraflar ile iletişimde bulunmak
 • Çevre ile ilgili tüm raporları hazırlamak ve şirket sürdürülebilirlik raporu için girdi verilerini hazırlamak
 • Sorumlu olduğu proje için çevre eğitimlerini vermek
 • Sorumlu olduğu proje için çevre kazalarını raporlamak, kaza araştırmalarına katılmak ve aksiyonları takip etmek
 • Görev kapsamına giren faaliyetlerde amirinin vereceği benzer görevleri yerine getirmek.
 • Bağlı olduğu departmanının faaliyetleri ile ilgili olarak denetim birimlerince talep edilen bilgi, belge ve raporların hazırlanmasında destek olmak
 • Şirket içinde uygulanan tüm yönetim sistemleri politika, prosedür ve talimatlarına uymak.

To apply for this job please visit www.linkedin.com.