İklim İçin Değişim Projesi Eğitim Kursu

İklim İçin Değişim Projesi Eğitim Kursu

Change for Climate (C4C) Project 24-25 Eylül tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerine ilk eğitim kursunu organize ediyor.
Etkinlik Editörü: Dinçer Dinç

 

Eğitimin ilk gününde katılımcılar, iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı anlamak ve buna yönelik strateji geliştimek üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nde tasarlanmış atölye çalışmalarına dahil olacaklardır. İkinci günü ise, UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) simülasyonuna dahil olacaklardır. 

Siz de bu eğitim kursuna katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkteki başvuru formunu en geç 11 Eylül 2016 Pazar saat 23:59‘a kadar doldurmalısınız.

Başvuru formu ve açık çağrı metni için tıklayınız. 

Etkinliğin Facebook linki için tıklayınız.

Tanıtım videosu için tıklayınız.

Etkinlik ücretsiz olup, proje bütçesi dahilinde maalesef bu eğitim kursu için; katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları karşılanamamaktadır.

Eğitim Türkçe dilinde verilecektir.

Eğitim kursu programının bütün aktivitelerini tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

 “Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” proje kapsamında yapılacak ve üç ekonomi alanına odaklanacak bir serinin ikincisi olan “İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 8 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek.
Etkinlik Editörü: Dinçer Dinç

 
Türkiye’de düşük karbonlu politikalar yönünde bir dönüşümün ve iyi örneklerin uygulanmasının önündeki engeller ve bu alandaki fırsatların tartışılacağı çalıştay, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi alanlarından davetlilerin bir araya gelerek konu başlıklarına dair bilgi ve deneyim aktarımı yapabilecekleri atölyeler olarak tasarlanmıştır.

●Enerji dönüşümünde yerel yönetimler
● Yenilenebilir enerji teşvikleri
● Enerji kooperatifleri

Çalıştayla ilgili detaylı bilgi için Yeşil Düşünce Derneği proje koordinatörü Özgecan Kara’ya ozgecan@yesildusunce.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Etkinliğin Facebook linki için tıklayınız.

“Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” başlıklı projeyle Yeşil Ekonomi çerçevesi içinde iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum amacıyla kent, enerji ve toprak kullanımı alanlarında Türkiye’nin azaltım ve uyum hedeflerine uygun somut politika önerileri geliştirecek bir çalışma yürütülüyor. Proje, Avrupa Birliği ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaların Türkiye’nin yerel şartlarına uyumlu hale getirilip bir politika önerisine dönüştürülmesini amaçlıyor.

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Serinin ilki olan “İklim Dostu Kent ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 27 Haziran 2016’da yüksek bir katılım ile gerçekleştirilmişti. Bu çalıştaydan haberleri ve fotoğrafları görmek için tıklayınız.

 

kus-gozlem-okulu-cevreci-etkinlikler

Kuş Gözlem Okulu

 

Türkiye’deki kuş türlerini tanıtmak; ispinoz, büyük baştankara, saka, ağaçkakan, florya benzeri yaygın kuşları görmek için 02-04 Eylül 2016 tarihinde “Kuş Gözlem Okulu” yapılacak. 

Etkinlik Editörü: Gizay Akdoğan

Türkiye’deki kuş türlerini, bu türleri nerelerde görebileceğini, ne zaman ve nasıl gözlem yapabileceğini ele alınacak. Gözlem için rahat kıyafetlerin, uzun pantolon ve kapalı spor ayakkabı giyilmesi önerilmesiyle birlikte dürbün, kuş rehber kitabı ve gözlem defterinizi yanınıza getirmenizde fayda olacağı belirtilmiş.

Program bilgisi ve facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Akıllı Su Çözümleri

Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Akıllı Su Çözümleri

Türkiye’de su ve atıksu teknolojileri konusuna odaklanmış ilk ve tek sektörel fuar olan IWE Istanbul Water Expo – İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, tüm sektör profesyonellerinin bir araya geleceği, sektörün ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerilerinin tek bir çatı altında sunulacağı önemli bir buluşma platformu olacak. 1-3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi Hall 11’de gerçekleşecek.

Etkinlik Editörü: Begüm Mert

 

AB raporlarına göre, Türkiye su ve atıksu çözümleri için dünyanın en büyük pazarlarından birisi konumunda. Yeni ve rehabilitasyon projeleri için 2023 yılına kadar 33.9 milyar Avro yatırım yapılmasının planlanıyor olması da fuarın kamu ve özel sektör profesyonelleri ve yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olacağını şimdiden kanıtlıyor.

Bu yıl ikinci kez organize edilecek olan IWE Istanbul Water Expo, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, su ve atıksuların arıtımı ve geri kazanımı ile ilgili çok kapsamlı bir alanda son teknolojileri ve gelişmeleri aynı platformda bir araya getirecek.

Doğadaki tüm kaynaklar gibi su da dünyadaki rezervlerinin hızlıca tükendiği yaşamsal bir kaynak. Sanayileşme, plansız şehirleşme, hızlı nüfus artışı, evsel ve endüstriyel su tüketiminin artması, sera gazlarındaki artış, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi nedenlerle dünyadaki içilebilir su kaynakları giderek azalmaktadır. Yenilenebilir su kaynaklarının hızla azalması, evsel ve endüstriyel su tüketiminin çok daha etkin yapılmasını gerektirmektedir.

Su kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanılması için gerekli olan tüm altyapı ve teknolojiler bu IWE Istanbul Water Expo’da yerini alacak.

IWE Istanbul Water Expo Facebook sayfasına erişmek için tıklayınız.

 

Yeşil Kamp 2016 Başlıyor

Yeşil Kamp 2016 Başlıyor

Üç gün boyunca hem tatil, hem yeşil politikanın yapılacağı Yeşil Kamp, 27-29 Ağustos’ta Son Gemi Camping’de gerçekleşecek.

Etkinlik Editörü: Begüm Mert

Kamp programı ve detayları daha sonra açıklanacaktır. Sorularınız için yesilkamp@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Kayıt için tıklayınız.

Kamp konaklama ve yol masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Ücretlere ilişkin bilgilendime en kısa sürede yapılacaktır. Etkinlik hakkında detaylı bilgileri buradan takip edeilirsiniz.

Mimarlık ve Tasarım Çalıştayı Kampı: Göçmek(an)

Mimarlık Ve Tasarım Çalıştayı Kampı: Göçmek(an)

Göçmek(An) bir göç ve toplanma mekânları üzerine bir mimarlık ve tasarım çalıştayı/kampıdır. Doğa ile kurulacak bağların ardından köklenmek ve göçmek kavramlarının derinlemesine konuşulacağı etkinlik Erikli yaylası Yalova’da 26-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Geçici mekân, yurt ihtiyaçlarını doğadan ilhamla nasıl var edebileceğini keşfetmek ve tasarımı doğa içinde yeniden tanımlamaya davetlisiniz! Etkinliğin çağrı metni aşağıdadır.
Etkinlik Editörü:
Dinçer Dinç

 

Köklerimizle kurduğumuz ilişki, kişisel farkındalığımızı ortaya çıkarma, var oluş nedenimizi keşfetme ve aidiyet duygumuzla bağ kurma yolculuğumuza vesile olur. Kişisel yolculuklarımızda köklerimiz bizleri birbirimize bağlar. Tıpkı yeryüzünün farklı yerlerindeki ağaçların, bulundukları çevreyle bütünleşirken, bir yandan toprağa saldıkları kökleriyle birlik içerisinde var olmaları gibi…

Diğer yandan yeryüzündeki yolculuğumuzda, bazen kendi isteğimizle bazen de şartların zorlamasıyla, bizi var eden köklerden koparız. Başka yerlerde ve başka zamanlarda yeni köklerle, yeni bir yere yerleşir ve kendimizi yeniden var ederiz.

Bugün yeryüzünün neresinde olursa olsun çıkan savaşlar ve dünyanın içerisinde bulunduğu kaotik durum her birimiz üzerinde etkisini göstermektedir. Bu süreçte, yer değiştirmek ve aidiyetinden koparılmak zorunda bırakılan halkların/mültecilerin toplu ve bireysel olarak yaşadıkları tüm insanlığı derinden etkilemektedir.

Bu kaotik durumun sona ermesi bireysel ve kolektif açıdan tekrar birbirimizi anlamamız, yeryüzü ile uyumlanmamız ve dengelenmemiz, köklerimizin de yardımıyla iletişim kurmamızla gerçekleşebilir.

Yer değiştirme, göç gibi süreçlere ait izler kolektif bellek ile birlikte aktarılır ve aslında ister uzak ister yakın tarihte gerçekleşmiş olsun, her birimizin ait olduğu topluluğun geçmişinde var olan bir deneyimdir. Bu deneyimlerin ortaya çıkarılması birbirimizi anlamamıza ve tekrar bağ kurmamıza vesile olur.

Dört günlük atölye çalışmasında önce kendimizi şifalandırmak için toplanıp, yer değiştirmek zorunda bırakılan bireylerle/halklarla bağ kurarak; yeniden yerleşme, köklenme ve aidiyetlerini bulma yolculuklarında birlikte hareket etmenin yollarını arayacağız. Bu yolculukta, önce birbirimizle, daha sonra yer ve mekânla kurduğumuz bağlar bize yardımcı olacak ve mimarlığın bir araç olarak bize nasıl yol gösterebileceğini bulmaya çalışacağız.

Süreç boyunca birlikte, yer değiştirmek zorunda bırakılan bireyler için geçici bir toplanma mekânı üreteceğiz. Atölye çalışması tüm mimarlık ve tasarım alanlarından öğrencilerin katılımına açıktır.

Günlük program:

7.00 – 8.00 Temel Yoga (Herkese açık ve katılım isteğe bağlıdır.)
8.00 – 9.00 Kahvaltı
9.00 – 12.30 Çalıştay
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği – Serbest Zaman
14.00 – 19.00 Çalıştay
19.00 – 20.30 Akşam Yemeği – Serbest Zaman
21.00 – 22.00 Meditasyon (Grup dinamiklerine bağlı olarak farklı günlerde grup meditasyonları, çakraların şifalandırılması, pranayama nefes çalışmaları, yoga nidra ve bir güne mahsus olmak üzere kirtan gecesi yapılacaktır. Katılım herkese açık ve isteğe bağlı olarak gerçekleşecektir.)

Göçmek(an) Yürütücüleri:
Zeynep Burcu Kaya
Burak Bilen
Cansu Karakız
İpek Kuran

 

Ücretler, konaklama ve çalıştay hakkında bilgi almak için:
E-mail: kuran.ipek@gmail.com – cansukarakiz@gmail.com
Telefon: 0 537 436 9830 – 0 537 369 3848
Etkinliğin Facebook Linki için Tıklayınız.

Not: Ekolojik ayak izimizi en azda tutmak için kamp boyunca vejetaryen besleneceğiz.

PermakültürTasarım Sertifikası Kursu

Permakültür Tasarım Sertifikası Kursu

Permakültür Tasarım Sertifikası kursu toplam 72 saatlik bir müfredatın işlendiği, uluslararası geçerliliği olan bir kurstur. İki hafta (13 gün) süren kurs, katılımcıların Permakültür Tasarım Sertifikası almasıyla sonuçlanır. Permakültür hareketini başlatan Bill Mollison tarafından konulmuş olan ilkeler doğrultusunda Permakültür tasarımına bir giriş sağlar. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü eğitmeni Iraz Candaş’ın vereceği kurs; 21 Ağustos – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşecek.

Etkinlik Editörü: Begüm Mert

 

Bir PDC (Permakültür Tasarım Sertifikası) permakültür alanında yapılacak çalışmalar için gerekli temeli sağlamaktadır ve Permakültür Enstitüsü tarafından verilen Permakültür Tasarım Diploması için de ön koşuldur. Dünya çapında birçok üniversitede PDC kredi olarak sayılmaya başlanmıştır.

Bugüne kadar binlerce permakültür tasarımcısı bu kurs ile sertifika almış ve bu insanlar şu anda büyük şirketleri etkileyen eğitmenler ve ekolojik eylemciler, yeni ve alternatif iş girişimleri yaratan kişiler ve üzerinde yaşadığımız dünyayı kavrayışımızı ve sorumsuz alışkanlıklarımızı dönüştürmek üzere birlikte, dayanışma içinde çalışan gruplardan oluşan küresel bir ağ meydana getirmiştir.

Kurs, yeryüzünün birçok farklı bölgesinde ve iklim koşullarında sürdürülebilir yaşayan sistemleri kapsar; permakültür ilkelerinin gıda üretimine, ev tasarımına, inşaat faaliyetlerine, enerji tasarrufu ve üretimine uygulanışını içerir ve permakültür çözümlerini destekleyen alternatif ekonomik yapılanmaları ve hukuki stratejileri de incelemektedir.

 

Kurs içeriğinden bazı konular:

 • Permakültür kuramı ve ilkeleri
 • Ekolojik ev konumlandırması ve tasarımı
 • Soğuk iklimler için enerji tasarrufu yöntemleri
 • Geri dönüşüm ve atık yönetimi
 • Kentsel ve kırsal stratejiler
 • Doğadaki örüntülerin anlaşılması
 • Tasarım yöntemleri
 • Organik gıda üretimi
 • Su hasadı ve yönetimi
 • Ekolojik zararlı mücadelesi
 • Kuraklık için çözümler
 • Toprak ıslahı ve erozyon önlemleri
 • Toprak işleri
 • Çiftlik hayvanları
 • Su kültürü (su ürünleri)
 • Afete hazırlık ve önleme
 • Rüzgarkıran bitkilendirme ve yangın önlemleri
 • Biyobölgesel organizasyon

Kursun 72 saatlik müfredatını Bill Mollison’ın “Permakültür: Bir Tasarım Kılavuzu” (Permaculture: A Designers’ Manual) adlı kitabının içeriği oluşturmaktadır.

Kurs sonunda katılımcılar gruplar halinde bir tasarım çalışması yaparlar ve bu çalışmalarını diğer katılımcılara ve eğitmene sunarlar. Bu tasarım çalışması hayali bir kişi veya grup ve hayali bir arazi üzerinden yapılabileceği gibi gerçek bir danışan ve arazisi için de gerçekleştirilebilmektedir. (Kurs bir üniversite kampüsünde gerçekleştiriliyorsa kampüs peyzajının bir bölümü tasarım konusu olarak alınabilir.)

 

Kurs tarihi: 21 Ağustos-2 Eylül 2016

Kurs Mekanı:  Pan Görsel Kültür Atölyesi

Adres: Kemalpaşa Mahallesi Mersindede Sokak No:44 Kat:2 Çanakkale

Konaklama: Konaklama kurs katılımcılarına aittir. Kesin kayıt durumunda saha organizasyonunu yapan Elif Balçık tarafından uygun konaklama imkanlarıyla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

Organizasyon:

Kursu TPAE (Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü), Elif Balçık’ın organizasyon desteğiyle düzenlemektedir. En az 15 kişinin katılımıyla gerçekleşecektir.
Kurs ücreti / Kayıt:

900TL + KDV (Erken kayıt indirimi) (1 Temmuz’dan önce tam ödeme yapıldığında)
1100TL + KDV (Standart ücret)

Bilgi ve kayıt için tıklayınız.

 

Türkiye'nin İlk Açık İnovasyon Kampı

Türkiye’nin İlk Açık İnovasyon Kampı: Hack’n Break

HacknBreak, yeni ve geleceğin teknoloji konularına odaklı insanları ve kurumları buluşturan Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı 20-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşecek.
Etkinlik Editörü:
Dinçer Dinç

 

HacknBreak, teknoloji Startup’larının, iyi iş fikri, patent, buluş sahibi girişimci ve genç akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımını, ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefleyen ve her yıl tekrarlanacak bir açık inovasyon kampıdır.

Farklı disiplinlerdeki geliştirici ve girişimci topluluklarının en üretken, en zeki insanlarını aynı mekanda ve ortak bir hedef için zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurgulanmış olan HacknBreak, binlerce yıl öncesinde olduğu gibi, Ege’de zeytin ağaçları ve yavaş akan zaman içinde, “yeniden” dünyaya yön verecek fikirler yaratmayı hedeflemektedir.

Etkinlik süresince, hackathonlar, ideathonlar, StartupTalks, workshoplar, mentorluk seansları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlik, hackathon ve ideathon sonuçlarının açıklanacağı, ödüllerin verileceği, teknoloji ve yüksek teknoloji başlıklarında konuşmaların yapılacağı bir konferansla sonuçlandırılacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Facebook sayfası için tıklayınız.  
Twitter’dan takip için tıklayınız.

Kazdağı Ekofest 2016

Kazdağı Ekofest 2016

”Hayat topraktan doğar” sloganıyla yola çıkan Eko Festival, 17-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kazdağları’nda gerçekleşecek festivale bizleri davet ediyor.

Etkinlik Editörü: Begüm Mert

 

Ateş başı sohbetlerden eşsiz müziklere, sergilerden oyun gösterilerine, çocuk etkinliklerinden doğa ve toprak temalı söyleşilere kadar bir çok aktivitenin yer aldığı festivalde Kazdağları’nın temiz havasıyla soluklanacaksınız.

Detaylı bilgiler ve gelişmeler için tıklayınız.

Cevreci-Etkinlikler-olimpos-gokyuzu-ve-bilim-festivali

Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali 2016

 

Bilime doymak isteyenler için Türkiye’nin en büyük astronomi platformu olan Kozmik Anafor’un öncülüğünde, yine ülkemizin en büyük iki bilim platformu olan Bilimfili ve Evrim Ağacı işbirliği ile düzenlenen festival 12-13-14 Ağustos 2016 tarihlerinde Olimpos’ta gerçekleştirilecek!

Etkinlik Editörü: Gizay Akdoğan

 

Türkiye’nin en büyük, en eğlenceli ve en kapsamlı ilk gerçek gökyüzü ve bilim festivali için hazır mısınız ? Her türlü bilimsel ve sosyal aktiviteye rahatlıkla erişilebilen bir ortamda isterseniz kendi götüreceğiniz çadırlarda* ya da yine kamp alanında bulunan bungalovlarda konaklayarak geçirebileceğiniz bilim dolu üç gün sizleri bekliyor.

-Etkinlik takvimi için tıklayınız.

-Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

*Çadır alanı kontenjanı: 100 kişi (ek 50 kişilik kontenjan açıldı ve doldu)

Bungalov kontenjanı: 200 kişi (ek 50 kişilik kontenjan açıldı, devam ediyor)

Detaylı bilgi için siteyi inceleyiniz: http://olimposbilimfestivali.kozmikanafor.com/