Etkinlikler

Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı

1 Eylül 2022


TÜBİTAK’ın da aralarında olduğu 34 fonlayıcı kuruluş, “Su kaynaklarının yönetimi: hidroklimatik aşırı olaylara ve yönetim araçlarına dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma” konularında araştırma ve yenilik projeleri için çok uluslu ortak bir çağrıya 1 Eylül 2022 tarihinde çıkacak. Programın duyuru metni ve detaylı bilgi:

Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde başlatılacak olan çok uluslu ortak çağrı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projelerini destekleyecek ve bu sayede aşırı olaylar sebebiyle ortaya çıkan su sorunlarına daha iyi cevap verebilecektir. Water4All’ın stratejik hedefleri doğrultusunda desteklenecek olan projelerin sonuçları, Yeşil Mutabakat, Su Çerçeve Direktifi, Adil Geçiş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kanıta dayalı, küresel, AB ve ulusal su yönetimi politika ve stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yönetim modellerinin suyla ilgili zorluklarda kilit bir rol oynaması nedeniyle, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, yenilikçi yönetim modelleri ve aşırı olaylarla ilgili su yönetimi hususlarında paydaşların daha fazla katılımını beklemektedir.

Bu ön duyuru, daha önceden Aralık 2021’de duyurulan çağrı özelinde yapılmaktadır.

Çağrı Konuları:

Çağrı, Water4All Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nin 3. Teması olan “Gelecek İçin Su: Sürdürülebilir Su Yönetimi”nde de açıklandığı gibi hidroklimatik aşırı olaylara yönelik çözümlere odaklanacak olup, aynı zamanda da yatay çalışmalar odağındaki 5. Tema “Su Altyapıları” ve 7. Tema “Yönetim” konularına da değinecektir.

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında sunulacak araştırma ve yenilik projelerinin aşağıdaki konulardan en az birini ele alması gerekmektedir:

Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma

İklim değişikliğini dikkate alarak uyum ve etki azaltma nlemleri geliştirmek için su kıtlığının nedenleri, kuraklık olayları ve iklime etki eden mevsimsel değişkenlikler konularındaki bilgi boşluklarını ele almak.

Hidro-iklimsel aşırı olaylar ve bunların uzunluk ve sürelerindeki artışla başa çıkmak için yenilikçi (veya iyileştirilmiş) toplum tarafından kabul edilebilir uyum ve azaltma stratejileri geliştirmek ve göstermek. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bölgesel veya havza ölçeğinde geniş bir yaklaşım benimseyen sel ve kuraklık buna dahildir.

Su altyapısının (örneğin, endüstriyel su tesisleri, kentsel ağlar, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu yönetim sistemleri ve kırsal sistemler) hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini geliştirmek.

Konu 2: Su yönetimi için araçlar – hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında

Özellikle sel baskınları, su tutan havzalardan denizlere kadar geniş bir perspektifte ısı dalgaları ve kuraklıklar gibi aşırı hidro-iklim olaylarına uyum ve etki azaltma stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemek için araçlar geliştirmek (örneğin, çoklu risk yaklaşımı, karar destek araçları, parasal/parasal olmayan maliyet değerlemesi)

Az izlenen/veri kıt alanlardaki su kütleleri için su kaynakları değerlendirmesi/modellemesi için yeni metodolojiler, araçlar ve modeller oluşturmak. Bu bağlamda, fiziksel ve dijital çözümlerin bir kombinasyonu beklenmekte olup, vatandaş biliminin sağladığı imkanlardan yararlanılması gerekmektedir.

“Su sisteminin akıllı hale getirilmesi” ve gelişmiş/yeni sensörler, modeller, iletişim ve bilgi işlem teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi dijitalleşmenin kullanılması.

Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

Olağanüstü olaylar bağlamında su kaynaklarının yönetimi için bir analiz yapmak ve sağlam yönetim modelleri geliştirmek, kurumların karar verme kapasitesini ve vatandaşların katılımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, aşırı olaylara karşı savunmasızlığı azaltma kapasitemizi artırmak ve bunlara etkin bir şekilde yanıt vermek için su yöneticileri arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yollarını içermelidir.

Sınır aşan su kaynaklarının yönetimi ve Su Diplomasisine katkı da dahil olmak üzere, su alanında uluslararası işbirliğinin ele alınması ve teşvik edilmesi.

Sunulacak olan projelerde bir konu içindeki tüm alt konuların ele alınmasının zorunlu değildir.

Projelerin Süresi:

Uluslararası Ar-Ge projelerinin süresi 36 ay olacaktır.

Bütçe:

Avrupa Birliği desteği de dahil olmak üzere, çağrıya dahil olan fonlayıcı kuruluşlar tarafından 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için 30 Milyon Avro’dan fazla bütçe ayrılacağı taahhüt edilmiştir.

Çağrı Duyurusu ve Taslak Zaman Çizelgesi:

Çağrı 1 Eylül 2022’de açılacaktır.

 Çağrı Açılışı: 1 Eylül 2022

İlk Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 31 Ekim 2022

İlk Aşama Proje Başvurusu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ocak 2023

 İkinci Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 20 Mart 2023

Başarılı Projelerin Sonuçlarının Açıklanması: 6 Haziran 2023

Başarılı Projelerin Başlangıç Tarihi: Sonbahar 2023

Detaylı Bilgi: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/water4all-2022-cok-uluslu-ortak-cagrisi

Detaylar

Tarih:
1 Eylül 2022
Etkinlik etiketleri:
, ,

Organizatör

TÜBİTAK
View Organizatör Website
Bir yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.